Category: cma

จินตคณิต คืออะไร

จินตคณิต คืออะไร จินตคณิต เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองทั้งสองซีก โดยใช้ตัวเลขและลูกคิดเป็นสื่อในการเรียนการสอน ผลที่ได้จากการเรียนจินตคณิตนั้น น้องๆ จะมีสมาธิที่ดีขึ้นมาก สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ในเวลาที่นานขึ้น เพราะการเรียนจินตคณิตเป็นการคิดเลขโดยใช้จินตภาพซึ่งต้องใช้ความนิ่งของสมาธิค่อนข้างมาก เป็นการสร้างภาพของลูกคิดขึ้นในสมอง ในขณะเดียวกันนั้น สมองทั้งสองฝั่งซึ่งใช้ในการเรียนจินตคณิต จะถูกกระตุ้นและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เป็นการเตรียมสมองให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ทำให้น้องๆ ที่เรียนจินตคณิตส่วนใหญ่จะมีผลการเรียนในโรงเรียนดีขึ้นทุกวิชา

คณิตศาสตร์ : วิธี สร้างสมาธิที่ดีให้กับลูก

คณิตศาสตร์ : วิธี สร้างสมาธิที่ดีให้กับลูก เมื่อเอ่ยถึงคำว่า “สมาธิ” คุณพ่อคุณแม่คงทราบดีอยู่แล้วว่า การเรียนรู้ของลูกน้อยสำคัญมากขนาดไหน แต่จะทำอย่างไรเพื่อเป็นการสร้างสมาธิที่ดีให้กับลูกนั้น วันนี้เรามีวิธีง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ภายในบ้านมาฝากกันค่ะ